top of page
Search

Travmatik doğum deneyimleri nasıl önlenebilir?

1970 ve 80’li yıllarda doğumlarda medikal ilaç kullanımları başlamıştır. Örneğin, Pitocin çok sık kullanılan suni sancı olarak da nitelendirilen bir ilaçtır. Bedende kasılmaları sağlayan ve aslında doğumun gerçekleşmesini sağlayan Oksitosin hormondur.


Oksitosinin hormonun doğal yolla salgılanması yerine suni sancı ile (pitocin) verilmesi kasılmaları destekler ancak anneye mutluluk hissettirmez veya bağlanma gibi doğal olarak oluşması gereken süreçlerde ihtiyaç duyulan duygusal desteği vermemektedir. Hatta Chicago’da yapılan araştırmaya göre, pitocin kullanılan annelerin diğer annelere oranla doğum sonrası depresyon riskleri arttığını göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre eğer gebelerin kaygı altyapısı veya depresyon öyküleri varsa pitocin aldıktan sonra doğum sonrası paspartum depresyon yaşama ihtimalleri %36 artmaktadır. (Dr. Kristina Deligiannidis, 2014)
Travmatik doğum deneyimlerinin önlenmesi -eğer anne ve bebeğin sağlığına dair acil bir durum söz konusu değilse- için aşağıdaki öneriler gerçekleştirilebilir;


 • Annenin doğum sürecinin lideri olarak konumlandırılması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacı desteklenebilir.

 • Doğum öncesi ve doğuma dair, doğum süresince annenin ihtiyaç duyduğu tüm ilgi, destek ve bilgiyi zamanında alması değerli olacaktır.

 • Doğum esnasında annenin iyi oluşu ve psikolojisi ile ilgilenecek bir doğum eşlikçisi veya bir doğum psikoloğunun bulunması yararlı olabilir.

 • Doğum esnasında olmasa bile doğumdan sonra annenin destek alabileceği doğum psikologlarının sayılarının artması ve sağlık sistemi tarafından da desteklenmesi önemlidir.

 • Doğum sırasında anneye bir nesne gibi bakmak yerine, annenin kendini doğumun değişmez ve önemli bir parçası gibi hissetmesi, sürece hakim olması değerli olacaktır .

 • Doğumda annelere ebe desteği sağlanması, ebe tarafından kontrollerin yapılması doğal doğumu destekleyen unsurlar olacaktır.

 • Bebeğin deneyimi açısından düşündüğümüzde, bebeğin kendi gelmek istediği zamanda (elbette sağlık sınırlarını göz önünde bulundurarak) gelmesine izin vermek, yine sağlık koşulları elverdiği ölçüde bebeğin kanaldan geçerek gelebilmesine izin vermek, bebeğin doğum sırasında olabildiğince az ilaca maruz kalması, doğum sonrası hemen anne kucağına geçmesi, hatta tırmanarak memeyi bulmasına destek verilmesi bebeğe bir doğum hakkı olarak verilecek en önemli armağanlardır.

 • Doktorların ve hastane personelinin doğum esnasında annenin yeterince korkmuş olan sinir sistemini sakinleştirecek şekilde yapıcı ve onarıcı görüşmeler gerçekleştirmeleri değerlidir.

 • Kadın doğum doktorlarının doğum sonrası annenin psikolojik iyi oluş halini kontrol etmeleri, eğer ihtiyaç varsa zamanında aileyi bir uzman psikoloğa yönlendirmeleri yerinde olacaktır.

 • Doğum süreci, kendi doğal hali ve şekli ile gerçekleşebildiğinde ne anne ne de bebeğin deneyimi açısından travmatik bir şekilde gerçekleşmeyebilir.

 • Devletin ve sosyal politikaların gebelere ebe desteği, evde doğal doğum teşvikleri anne adaylarını destekleyecektir.

 • Bir ebe ve hemşirenin görevli olarak doğum sonrası bebeği ve anneyi desteklemek için ev ziyaretleri gerçekleştirmesi, emzirmeyi desteklemeleri, annenin psikolojik iyi oluş halini kontrol etmeleri önemli bir katkı sağlayacaktır.

 • Eğer anne veya bebek sağlık veya koşullar nedeniyle travmatik bir doğum gerçekleştirdiyse, anne ve bebeğin ruh sağlığı uzmanlarına danışmaları ve zamanında destek almaları bağlanma açısından ve bebeğin ruhsallığı açısından değerlidir.

5 views0 comments

Comments


bottom of page