top of page

Doğum Travması nedir? 

Doğum travması, doğum esnasında annenin yaşamsal bir tehlike altında hissetmesi deneyimi ile ortaya çıkabilir. Bu yaşamsal tehlike annede pek çok farklı duyguyu tetikleyebilir; korku, çaresizlik, kontrolü kaybetme vb. (Beck, 2004) Travmatik bir doğum hikayesi, annenin bu durum ile başa çıkamaması, yeterince destek görmemesi, doğum sonrası anneyi annelik sürecinde ve bebekle bağlanma sürecinde etkileyen bir unsur olabilir. 

Image by Isaac Quesada

Her bebek dünyaya ne zaman geleceğini bilir

Pregnant Woman in Nature

Doğum esnasında annenin ve bebeğin ihtiyaçları nelerdir? 

Her bebek ne zaman dünyaya geleceğini bilir. Her bebeğin hazır olma süreci kendine özgüdür ve birbirinden tamamen farklıdır. Doğum için bir zaman belirlemek, fiziksel bir engel olmaksızın bebeğin doğum şeklini belirlemek bebeğin kendine özgün sürecine dışarıdan bir müdahaledir. Doğurtulmuş olmakla kendi zamanında, kendi halinde doğmak bebekler için birbirlerinden tamamen farklı deneyimlerdir.

Image by Kelly Sikkema

Travmatik doğum deneyimleri nasıl önlenebilir? 

  • Annenin doğum sürecinin lideri olarak konumlandırılması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacı desteklenebilir. 

  • Doğum öncesi ve doğuma dair, doğum süresince annenin ihtiyaç duyduğu tüm ilgi, destek ve bilgiyi zamanında alması değerli olacaktır. 

  • Doğum esnasında annenin iyi oluşu ve psikolojisi ile ilgilenecek bir doğum eşlikçisi bulunması yararlı olacaktır.

Image by Devon Divine

Bebeğin gözünden anne karnında travma 

Anne karnında bebek ve anne birdir, aralarında simbiyotik bir ilişki vardır. Simbiyotik ilişki bebeğin hayatta kalabilmek için anneye bağlı olma halidir; bu dönem bebek iki yaşına gelinceye kadar sürebilir. Gebelikte bebek annenin bedeninin bir parçasıdır. Bebek doğum sonrası da kendi bedenini, annenin bedeninin bir parçası olarak algılamaya devam eder. Adeta bedenleri iç içe geçmiş gibidir. Bebek ile anne aynı havayı ve suyu paylaşırlar.

Gunes-87.jpg

Klinik Psikolog Güneş Ulus

''Her birimiz eşsiz bir özle dünyaya geliriz''

Güneş Ulus, bebekler, aileler ve yetişkinlerle doğum öncesi ve doğum travmaları üzerine çalışmakta ve bireysel seanslar sunmaktadır. 

İspanya'da Castellino somatik okulunda doğum öncesi doğum travmaları eğitimine devam etmektedir. Kathy L. Kain ve Stephen Terrel ile gelişimsel travma üzerine eğitimlerini tamamlamıştır. Ale Duarte çocuklarla somatik çalışma eğitimlerini tamamlamış, süpervizyon süreçlerine devam etmektedir. Avrupa Akredite Somatik Deneyimleme Uygulayıcısıdır.

Yaklaşımımız

"Bebek çevresinde olup bitenden kendisini ayrıştıramaz, çevresinde olup biteni kendi deneyimi olarak ele alır." 

Ray Castellino

bottom of page